Bài giảng Tin học đại cương: Giới thiệu mạng máy tính

Bài giảng "Tin học đại cương: Giới thiệu mạng máy tính" trình bày các nội dung: Lịch sử mạng máy tính, định nghĩa, phân loại mạng, internet, dịch vụ, phần mềm trình duyệt web, phần mềm Microsoft Outlook. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.