• Ebook Cơ sở công nghệ xử lý khí thải: Phần 1

  Ebook Cơ sở công nghệ xử lý khí thải: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cơ sở công nghệ xử lý khí thải" trình bày các nội dung: Ô nhiễm không khí và các giải pháp giảm thiểu, tính chất và độc tính của một số chất thải vào không khí, các phương pháp xử lý bụi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p ckq 29/12/2016 10 0

 • Ebook Cơ sở công nghệ xử lý khí thải: Phần 2

  Ebook Cơ sở công nghệ xử lý khí thải: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cơ sở công nghệ xử lý khí thải" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các phương pháp xử lý hơi và khí độc, công nghệ xử lý một số khí thải công nghiệp, một số sơ đồ công nghệ xử lý khí thải công nghiệp đặc trưng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p ckq 29/12/2016 14 0

 • Ebook Lý thuyết xác xuất thống kê: Phần 2

  Ebook Lý thuyết xác xuất thống kê: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Lý thuyết xác xuất thống kê" do Lê Khánh Luận và Nguyễn Thanh Sơn biên soạn, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kiểm định giả thiết thống kê, lý thuyết tương quan và hàm hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   151 p ckq 29/12/2016 10 0

 • Ebook Lý thuyết xác xuất thống kê: Phần 1

  Ebook Lý thuyết xác xuất thống kê: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lý thuyết xác xuất thống kê" trình bày các nội dung: Tập hợp và giải tích tổ hợp, các khái niệm cơ bản của xác xuất, đại lượng ngẫu nhiên, các quy luật phân phối xác suất, các định lý giới hạn, đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   178 p ckq 29/12/2016 12 0

 • Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường" cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp, kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải lỏng, chất thải rắn và khí thải bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   127 p ckq 29/12/2016 9 0

 • Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức về xử lý khí thải và xử lý chất thải rắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p ckq 29/12/2016 10 0

 • Ebook Thế giới bền vững - Định nghĩa và trắc lượng phát triển bền vững: Phần 2

  Ebook Thế giới bền vững - Định nghĩa và trắc lượng phát triển bền vững: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thế giới bền vững - Định nghĩa và trắc lượng phát triển bền vững" cung cấp cho người đọc các nội dung: Đo lường sự tiến bộ, chỉ số bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p ckq 29/12/2016 7 0

 • Ebook Thế giới bền vững - Định nghĩa và trắc lượng phát triển bền vững: Phần 1

  Ebook Thế giới bền vững - Định nghĩa và trắc lượng phát triển bền vững: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thế giới bền vững - Định nghĩa và trắc lượng phát triển bền vững" giới thiệu tới người đọc những kiến thức cơ bản về tính bền vững và phát triển bền vững là gì, chủ nghĩa bền vững và 12 chủ nghĩa khác đe dọa môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   205 p ckq 29/12/2016 9 0

 • Ebook Cơ sở toán học của các phép xử lý thống kê trong nghiên cứu khoa học nông nghiệp: Phần 2

  Ebook Cơ sở toán học của các phép xử lý thống kê trong nghiên cứu khoa học nông nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Những vấn đề chung, phân tích phương sai thí nghiệm một yếu tố, phân tích phương sai thí nghiệm nhiều yếu tố, xử lý số liệu nghi ngờ, chuyển đổi số liệu và làm việc với excel, trình bày báo cáo khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   246 p ckq 29/12/2016 11 0

 • Ebook Cơ sở toán học của các phép xử lý thống kê trong nghiên cứu khoa học nông nghiệp: Phần 1

  Ebook Cơ sở toán học của các phép xử lý thống kê trong nghiên cứu khoa học nông nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cơ sở toán học của các phép xử lý thống kê trong nghiên cứu khoa học nông nghiệp" trình bày các nội dung: Thống kê mô tả - Các tham số thống kê, ước lượng các tham số, so sánh các tham số, phân tích mối quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   124 p ckq 29/12/2016 13 0

 • Ebook Từ điển chuyên ngành điện Anh - Việt: Phần 1

  Ebook Từ điển chuyên ngành điện Anh - Việt: Phần 1

  Ebook "Từ điển chuyên ngành điện Anh - Việt" giới thiệu tới người đọc các thuật ngữ Anh - Việt chuyên ngành điện. Các thuật ngữ được trình bày rõ ràng, dễ hiểu và được xếp theo trật tự bảng chữ cái tiếng Anh để người đọc dễ dàng tra cứu. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   218 p ckq 29/12/2016 11 0

 • Ebook Từ điển chuyên ngành điện Anh - Việt: Phần 2

  Ebook Từ điển chuyên ngành điện Anh - Việt: Phần 2

  Từ điển chuyên ngành điện Anh - Việt: Phần 2 nối tiếp phần 1 trình bày các thuật ngữ kỹ thuật Anh Việt dùng trong ngành Điện được trình bày và sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh bắt đầu từ vần S. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Điện tham khảo làm tư liệu học tập. Mời các bạn cùng xem nội dung chi tiết.

   248 p ckq 29/12/2016 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số