• Giáo trình Di truyền học - Phạm Thành Hổ

  Giáo trình Di truyền học - Phạm Thành Hổ

  Giáo trình Di truyền học gồm 6 phần và 20 chương, cụ thể phần I trình bày về di truyền học cổ điển, phần II trình bày về cơ sở phân tử của tính di truyền, phần III các nội dung về biến dị, phần IV là các vấn đề liên quan đến di truyền học vi sinh vật, phần V là phần về di truyền học phát triển cá thể và di truyền học tiến hóa, phần VI...

   618 p ckq 27/06/2017 5 0

 • Ebook Di truyền và công nghệ tế bào soma - PGS.TS. Nguyễn Như Hiền

  Ebook Di truyền và công nghệ tế bào soma - PGS.TS. Nguyễn Như Hiền

  Ebook Di truyền & công nghệ tế bào SOMA do PGS.TS. Nguyễn Như Hiền biên soạn đề cập đến các vấn đề về tổ chức thể nhiễm sắc và bộ gen của tế bào soma, hoạt động của gen và điều chỉnh hoạt động của gen, tập tính của thể nhiễm sắc qua chu trình tế bào, tính biến dị của di truyền tế bào soma, sự lai tạo soma và tạo thành tế bào lai và cơ...

   125 p ckq 27/06/2017 7 0

 • Ebook Tin - Sinh học - TS. Nguyễn Văn Cách

  Ebook Tin - Sinh học - TS. Nguyễn Văn Cách

  Ebook "Tin - Sinh học" do TS. Nguyễn Văn Cách biên soạn nhằm cung cấp cho cán bộ và sinh viên ngành Công nghệ sinh học và cho các đối tượng khác có liên quan những kiến thức cơ bản về tin sinh học và điểm qua một vài ứng dụng của lĩnh vực khoa học này.

   144 p ckq 27/06/2017 9 0

 • Giáo trình Di truyền học vi sinh vật và ứng dụng - Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phượng

  Giáo trình Di truyền học vi sinh vật và ứng dụng - Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phượng

  Giáo trình Di truyền học vi sinh vật và ứng dụng cung cấp cho các bạn những kiến thức về các đặc điểm của di truyền học vi sinh vật, cơ sở phân tử của tính di truyền, biến dị, các loại di truyền học, công nghệ gen. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Sinh học và những ngành có liên quan.

   221 p ckq 27/06/2017 3 0

 • Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây: Phần 1

  Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây: Phần 1

  Cuốn sách "Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây" là 1 trong 15 cuốn sách thuộc bộ sách Bạn của nhà nông do NXB Hồng Đức phát hành. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đặc điểm hình thái cây khoai tây, nhân giống khoai tây, quy trình kỹ thuật trồng khoai tây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p ckq 27/06/2017 7 0

 • Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây: Phần 2

  Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng khoai tây, phòng trừ sâu bệnh hại khoai tây, thu hoạch và bảo quản khoai tây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p ckq 27/06/2017 7 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao (Tập 1): Phần 2

  Ebook Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao (Tập 1)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức, kỹ thuật trồng cây giẽ lấy quả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p ckq 27/06/2017 4 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao (Tập 1): Phần 1

  Ebook Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao (Tập 1)" nhằm cung cấp cho bà con nông dân và cán bộ khuyến nông nắm rõ hơn kỹ thuật canh tác trên địa hình đất dốc của từng loại cây, giúp bà con thu được những vụ mùa bội thu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p ckq 27/06/2017 7 0

 • Ebook Công nghệ và tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung): Phần 1

  Ebook Công nghệ và tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung): Phần 1

  Cuốn sách "Công nghệ và tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn" cung cấp cho người đọc kiến thức về công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   181 p ckq 27/06/2017 9 0

 • Ebook Công nghệ và tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung): Phần 2

  Ebook Công nghệ và tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Công nghệ và tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn", phần 2 giới thiệu tới người đọc các giống cây trồng mới đang phổ biến trong sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   182 p ckq 27/06/2017 6 0

 • Ebook Hướng dẫn chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Sinh lý tiêu hóa và sinh lý sinh sản ở gia cầm, thức ăn gia cầm, hướng dẫn chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p ckq 27/06/2017 6 0

 • Ebook Hướng dẫn chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho chim cút, hướng dẫn và phòng trị bệnh cho chim bồ câu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p ckq 27/06/2017 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số