• Ebook Tổng kết hoạt động khuyến nông giai đoạn 1993-2005: Phần 1

  Ebook Tổng kết hoạt động khuyến nông giai đoạn 1993-2005: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tổng kết hoạt động khuyến nông giai đoạn 1993-2005" giới thiệu tới người đọc các báo cáo tham luận của Trung tâm khuyến nông Quốc gia và Trung tâm khuyến nông các tỉnh về các hoạt động khuyến nông trong giai đoạn 1993-2005; định hướng công tác khuyến nông giai đoạn 2006-2010. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p ckq 31/08/2017 2 0

 • Ebook Tổng kết hoạt động khuyến nông giai đoạn 1993-2005: Phần 2

  Ebook Tổng kết hoạt động khuyến nông giai đoạn 1993-2005: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tổng kết hoạt động khuyến nông giai đoạn 1993-2005", phần 2 trình bày những kết luận và kiến nghị về hoạt động khuyến nông, báo cáo tham luận của các khuyến nông viên cơ sở và nông dân điển hình, báo cáo tham luận của các Viện Trường - Các đoàn thể - Các tổ chức khuyến nông. Mời các bạn cùng tham...

   87 p ckq 31/08/2017 2 0

 • Ebook Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới (Tập 6: Thủy Lợi): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới (Tập 6: Thủy Lợi): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Cuốn sách "Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới (Tập 6: Thủy Lợi)" trình bày nội dung của các báo cáo nghiên cứu về thủy lợi như: Tổng kết khoa học và công nghệ thủy lợi 20 năm đổi mới 1986-2005 và nhiệm vụ khoa học công nghệ thủy lợi 2006-2010, tiểu ban quy hoạch, quản lý - khai thác tài nguyên nước, môi trường...

   185 p ckq 31/08/2017 1 0

 • Ebook Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới (Tập 6: Thủy Lợi): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới (Tập 6: Thủy Lợi): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới (Tập 6: Thủy Lợi)", phần 2 trình bày nội dung các báo cáo của tiểu ban xây dựng công trình thủy lợi - thủy điện, tiểu ban quản lý đê điều phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   189 p ckq 31/08/2017 2 0

 • Ebook Chim Yến và kỹ thuật nuôi lấy tổ: Phần 1 – Nguyễn Khoa Diệu Thu

  Ebook Chim Yến và kỹ thuật nuôi lấy tổ: Phần 1 – Nguyễn Khoa Diệu Thu

  Phần 1 cuốn sách "Chim Yến và kỹ thuật nuôi lấy tổ" giới thiệu tới người đọc những đặc tính của chim Yến và nghề nuôi chin Yến ở các nước trên thể giới và ở Việt Nam, kiến thức sinh học cơ bản về một số giống loài chim Yến, một số đặc điểm sinh học của chim Yến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p ckq 31/08/2017 3 0

 • Ebook Chim Yến và kỹ thuật nuôi lấy tổ: Phần 2 – Nguyễn Khoa Diệu Thu

  Ebook Chim Yến và kỹ thuật nuôi lấy tổ: Phần 2 – Nguyễn Khoa Diệu Thu

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chim Yến và kỹ thuật nuôi lấy tổ", phần 2 trình bày các nội dung: Kỹ thuật nuôi chim Yến lấy tổ (nuôi chim Yến trong nhà lầu mới xây, nuôi chim Yến trong nhà cũ, nuôi chim Yến trong nhà chim mồi,...), thu hoạch tổ Yến (thời gian và số lần thu hoạch, phương pháp thu hoạch). Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   102 p ckq 31/08/2017 4 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng hoa, mai, quất, đào: Phần 1 - Ngọc hà

  Ebook Kỹ thuật trồng hoa, mai, quất, đào: Phần 1 - Ngọc hà

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật trồng hoa, mai, quất, đào" giới thiệu tới người đọc các kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại hoa mang lại giá trị kinh tế cao như: Hoa cúc, hoa cát tường, hoa lily, hoa lay ơn, hoa thực dược, hoa lan, hoa thủy tiên. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho những bạn yêu mến và muốn tìm hiểu các kỹ thuật trồng...

   122 p ckq 31/08/2017 2 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng hoa, mai, quất, đào: Phần 2 - Ngọc hà

  Ebook Kỹ thuật trồng hoa, mai, quất, đào: Phần 2 - Ngọc hà

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật trồng hoa, mai, quất, đào", phần 2 trình bày các kỹ thuật trồng hoa đồng tiền, hoa sen. hoa cẩm chướng, hoa hồng, hoa đỗ quyên, hoa mai, hoa đào, và kỹ thuật trồng quất cảnh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho những bạn yêu mến và muốn tìm hiểu các kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa...

   146 p ckq 31/08/2017 2 0

 • Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng cam, quýt: Phần 1 - Thanh Huyền

  Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng cam, quýt: Phần 1 - Thanh Huyền

  Phần 1 cuốn sách "Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng cam, quýt" trình bày các nội dung: Tìm hiểu đặc trưng sinh học và tình hình sản xuất cây cam, quýt; đặc trưng sinh học và vai trò của cây cam, quýt; một số giống cam, quýt phổ biến hiện nay và tình hình sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p ckq 31/08/2017 4 0

 • Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng cam, quýt: Phần 2 - Thanh Huyềnm, quýt: Phần 1 - Thanh Huyền

  Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng cam, quýt: Phần 2 - Thanh Huyềnm, quýt: Phần 1 - Thanh Huyền

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bạn của nhà nông - Kỹ thuật trồng cam, quýt", phần 2 trình bày các nội dung: Phương pháp phòng trị bệnh cho cam, quýt; kinh nghiệm chăm sóc và ứng dụng công nghệ trồng cây cam, quýt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p ckq 31/08/2017 2 0

 • Ebook Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa: Phần 1

  Ebook Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc trưng tiêu hóa thức ăn ở bò sữa, đánh giá giá trị năng lượng và protein của thức ăn cho bò sữa, đặc điểm của các loại thức ăn nuôi bò sữa và nguyên tắc sử dụng.

   60 p ckq 28/07/2017 1 0

 • Ebook Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa: Phần 2

  Ebook Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa", phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Nhu cầu dinh dưỡng và khẩu phần nuôi bò sữa; sản xuất, dự trữ và chế biến một số loại thức ăn cho bò sữa; kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p ckq 28/07/2017 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số