• Ebook Cẩm nang pháp luật dành cho ngư dân đánh bắt thủy sản trên Biển Đông: Phần 2

  Ebook Cẩm nang pháp luật dành cho ngư dân đánh bắt thủy sản trên Biển Đông: Phần 2

  Mời bạn đọc tham khảo tiếp nội dung cuốn sách "Cẩm nang pháp luật dành cho ngư dân đánh bắt thủy sản trên Biển Đông" do Hoàng Phước Hiệp chủ biên biên soạn nhằm mục đích phổ biến, tuyên truyền pháp luật, góp phần đảm bảo tính mạng cũng như tài sản của ngư dân trong quá trình khai thác trên biển. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

   97 p ckq 31/05/2017 135 1

 • Ebook Sổ tay pháp luật của xã viên hợp tác xã: Phần 1

  Ebook Sổ tay pháp luật của xã viên hợp tác xã: Phần 1

  Cuốn sách "Sổ tay pháp luật của xã viên hợp tác xã" của tác giả Bùi Anh Thơ tập trung giới thiệu những quy định về xã viên hợp tác xã - chủ thể chính, quan trọng để hình thành nên một hợp tác xã. Sách gồm 2 phần, sau đây phần 1.

   118 p ckq 31/05/2017 152 1

 • Ebook Sổ tay pháp luật của xã viên hợp tác xã: Phần 2

  Ebook Sổ tay pháp luật của xã viên hợp tác xã: Phần 2

  Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu pháp luật về tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, tiếp theo các ấn phẩm về lĩnh vực này như: Những nội dung cơ bản của Luật hợp tác xã năm 2003; Hỏi đáp pháp luật về hợp tác xã; Sổ tay pháp luật của Chủ nhiệm hợp tác xã... Nhà xuất bản Tư pháp tiếp tục giới thiệu cùng bạn đọc cuốn "Sổ tay pháp luật của...

   137 p ckq 31/05/2017 148 1

 • Ebook Oan sai: Phần 1

  Ebook Oan sai: Phần 1

  Cuốn sách "Oan sai" này chọn giới thiệu với bạn đọc một số vụ án oan sai xảy ra trên khắp các địa phương của Trung Quốc, đã được các nhà báo công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian xét xử lại các vụ án là 10 năm cuối cùng của thế kỷ XX. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

   185 p ckq 31/05/2017 158 1

 • Ebook Oan sai: Phần 2

  Ebook Oan sai: Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách "Oan sai" qua phần 2 sau đây. Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc một số vụ án oan sai xảy ra trên khắp các địa phương của Trung Quốc, đã được các nhà báo công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

   153 p ckq 31/05/2017 162 1

 • Ebook Công ước Berne 1886 - Công cụ hữu hiệu bảo hộ quyền tác giả: Phần 1

  Ebook Công ước Berne 1886 - Công cụ hữu hiệu bảo hộ quyền tác giả: Phần 1

  Cuốn sách bao gồm 4 phần và 3 phụ lục, trong đó: Phần 1 - Khái lược về quyền tác giả và bảo hộ quyền tác giả, phần 2 - Khái quát về sự hình thành phát triển của công ước Berne, phần 3 - Những nội dung cần hiểu rõ để vận dụng tốt công ước Berne, phần 4 - Vận dụng công ước Berne trong một số trường hợp thực tế, phụ lục 1 - Công ước...

   166 p ckq 31/05/2017 147 1

 • Ebook Công ước Berne 1886 - Công cụ hữu hiệu bảo hộ quyền tác giả: Phần 2

  Ebook Công ước Berne 1886 - Công cụ hữu hiệu bảo hộ quyền tác giả: Phần 2

  Cuốn sách giới thiệu các quy định của Công ước Berne 1886 về bảo hộ quyền tác giả: Khái lược về tác giả và quyền tác giả; quá trình hình thành và phát triển của Công ước Berne; nội dung của công ước... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 2 ebook sau đây.

   124 p ckq 31/05/2017 146 1

 • Ebook Hỏi đáp về Luật Giáo dục nghề nghiệp

  Ebook Hỏi đáp về Luật Giáo dục nghề nghiệp

  Cuốn sách "Hỏi đáp về Luật Giáo dục nghề nghiệp" gồm 131 câu hỏi về những nội dung cơ bản của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Qua cuốn sách này sẽ cung cấp những nội dung cốt lõi, cơ bản nhất được quy định trong Luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo cũng như các đối tượng khác tham gia hoạt động...

   143 p ckq 31/05/2017 147 1

 • Ebook Luật Giáo dục nghề nghiệp (Law on Vocational Education and Training)

  Ebook Luật Giáo dục nghề nghiệp (Law on Vocational Education and Training)

  (NB) Luật Luật Giáo dục nghề nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014. Luật này quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề...

   118 p ckq 31/05/2017 140 1

 • Ebook Tìm hiểu Luật khiếu nại, tố cáo: Phần 1 – Nguyễn Ngọc Dũng (biên soạn)

  Ebook Tìm hiểu Luật khiếu nại, tố cáo: Phần 1 – Nguyễn Ngọc Dũng (biên soạn)

  Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đưa Luật khiếu nại tố cáo đi vào cuộc sống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Tìm hiểu Luật khiếu nại, tố cáo” do Luật gia Nguyễn Ngọc Dũng biên soạn. Nội dung cuốn sách bao gồm 2 phần, trong phần 1 của cuốn sách sau đây sẽ trình bày một...

   16 p ckq 28/04/2017 135 1

 • Ebook Tìm hiểu Luật khiếu nại, tố cáo: Phần 2 – Nguyễn Ngọc Dũng (biên soạn)

  Ebook Tìm hiểu Luật khiếu nại, tố cáo: Phần 2 – Nguyễn Ngọc Dũng (biên soạn)

  Phần 2 của cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về Luật khiếu nại, tố cáo (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005). Luật này quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Luật này gồm có 9 chương với 103 điều. Mời các bạn cùng tham khảo, hy vọng cuốn sách sẽ đem đến cho bạn đọc những thông tin cần thiết.

   49 p ckq 28/04/2017 130 1

 • Ebook Giải quyết tranh chấp thương mại và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại (hỏi và đáp): Phần 1

  Ebook Giải quyết tranh chấp thương mại và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại (hỏi và đáp): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giải quyết tranh chấp thương mại và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại (hỏi và đáp)" cung cấp cho người đọc các câu hỏi và giải đáp thắc mắc về: Giải quyết tranh chấp thương mại và các hình thức chế tài trong thương mại, xử y vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p ckq 28/04/2017 157 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số