• Giáo trình Kinh tế vi mô: Phần 2 - TS. Nguyễn Đình Luận (chủ biên)

  Giáo trình Kinh tế vi mô: Phần 2 - TS. Nguyễn Đình Luận (chủ biên)

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung giáo trình qua phần 2 sau đây. Nội dung phần này trình bày nội dung chương 5 trở đi: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền, cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm, thị trường yếu tố sản xuất, những hạn chế của kinh tế thị trường và sự can thiệp của Chính phủ.

   134 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Giáo trình Kinh tế vi mô: Phần 1 - TS. Nguyễn Đình Luận (chủ biên)

  Giáo trình Kinh tế vi mô: Phần 1 - TS. Nguyễn Đình Luận (chủ biên)

  Giáo trình Kinh tế vi mô nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về vấn đề kinh tế trong một doanh nghiệp, về sự lựa chọn tối ưu các vấn đề kinh tế cơ bản của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường; đồng thời giúp sinh viên làm quen với cách học phân tích các vấn đề kinh tế thông qua đồ thị. Giáo trình gồm 2 phần,...

   153 p ckq 31/10/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 5: Xác định sứ mạng (nhiệm vụ) và mục tiêu

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 5: Xác định sứ mạng (nhiệm vụ) và mục tiêu

  Mục tiêu của chương 5 Xác định sứ mạng (nhiệm vụ) và mục tiêu thuộc bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về các kiến thức cơ bản: xác định sứ mạng của tổ chức, vai trò của sứ mạng tổ chức, tiến trình phát triển của một sứ mạng, tính chất của nhiệm vụ kinh doanh.

   48 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 2: Nghiên cứu môi trường bên ngoài

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 2: Nghiên cứu môi trường bên ngoài

  Nội dung cơ bản của chương 2 Nghiên cứu môi trường bên ngoài thuộc bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về các kiến thức cơ bản: khái niệm môi trường kinh doanh, môi trường vĩ mô, môi trường vi mô, ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài (EFE), ma trận hình ảnh cạnh tranh.

   39 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích nội bộ

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích nội bộ

  Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 3: Phân tích nội bộ nhằm trình bày về các yếu tố chủ yếu nội bộ của tổ chức: marketing, sản xuất, tài chính, tổ chức - quản trị - nhân sự, nghiên cứu, phát triển và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.

   23 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Những kiến thức cơ bản của chiến lược chính sách kinh doanh

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Những kiến thức cơ bản của chiến lược chính sách kinh doanh

  Nội dung chương 1 Những kiến thức cơ bản của chiến lược chính sách kinh doanh thuộc bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về các kiến thức cơ bản: bản chất quản trị, khái niệm quản trị chiến lược, mô hình của quản trị chiến lược, các loại chiến lược kinh doanh.

   45 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 4: Phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 4: Phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị

  Chương 4 Phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị thuộc bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về các kiến thức cơ bản: nhu cầu thông tin và hệ thống thông tin quản trị (MIS), thiết lập những nhu cầu thông tin, xây dựng hệ thống thu thập thông tin, dự báo sự thay đổi của môi trường kinh doanh, phân tích những ưu điểm, nhược...

   15 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 7: Chọn lựa những chiến lược của doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 7: Chọn lựa những chiến lược của doanh nghiệp

  Chương 7 Chọn lựa những chiến lược của doanh nghiệp thuộc bài giảng Quản trị chiến lược nhằm giải thích các câu hỏi như chúng ta để lại những lĩnh vực kinh doanh nào? chúng ta rút ra khỏi những lĩnh vực kinh doanh nào? chúng ta tham gia vào những lĩnh vực kinh doanh mới nào?

   26 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 6: Xây dựng chiến lược để lựa chọn

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 6: Xây dựng chiến lược để lựa chọn

  Kết cấu chương 6 Xây dựng chiến lược để lựa chọn thuộc bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về các kiến thức cơ bản: ma trận SWOT, ma trận SPACE, ma trận BCG, những kỹ thuật phân tích danh sách vốn đầu tư có thể thay thế cho nhau: ma trận General Electric - G.E và ma trận QSPM.

   62 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Giới thiệu

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Giới thiệu

  Môn học quản trị chiến lược là học phần thuộc kiến thức ngành Quản trị kinh doanh, học phần cung cấp những kiến thức căn bản về những nguyên lý quản trị chiến lược và sự vận dụng thực tiễn doanh nghiệp của nó như: Những khái niệm cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược các mô hình quản trị chiến lược, nguyên lý quản trị...

   13 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 8 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 8 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Nội dung bài 2: Thị trường canh tranh hoàn toàn thuộc bài giảng Kinh tế vi mô trình bày về sự cân bằng ngắn hạn của doanh nghiệp, quyết định trong điều kiện thua lỗ, đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp,... Hãy tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

   19 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 2 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 2 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Kinh tế vi mô bài 2: Cầu cung và giá thị trường trình bày nội dung về thế nào là cầu của một loại hàng hóa, đường cung đường cầu có dạng như thế nào, giá cân bằng, quy luật cầu - cung. Mời các bạn tham khảo.

   21 p ckq 31/10/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số