• Ebook Những đỉnh cao chỉ huy - Cuộc chiến vì nền kinh tế thế giới: Phần 2 - Daniel Yergin, Josseph Stanislaw

  Ebook Những đỉnh cao chỉ huy - Cuộc chiến vì nền kinh tế thế giới: Phần 2 - Daniel Yergin, Josseph Stanislaw

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Những đỉnh cao chỉ huy - Cuộc chiến vì nền kinh tế thế giới", phần 2 trình bày các nội dung: Sau chế dộ cấp phép - Sự thức tỉnh của Ấn Độ, tuân theo luật chơi - trò chơi mới ở Mỹ Latin, chiếc vé với kinh tế thị trường - hành trình tiếp sau chủ nghĩa cộng sản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2...

   407 p ckq 06/01/2018 10 1

 • Ebook Những đỉnh cao chỉ huy - Cuộc chiến vì nền kinh tế thế giới: Phần 1 - Daniel Yergin, Josseph Stanislaw

  Ebook Những đỉnh cao chỉ huy - Cuộc chiến vì nền kinh tế thế giới: Phần 1 - Daniel Yergin, Josseph Stanislaw

  Ebook "Những đỉnh cao chỉ huy - Cuộc chiến vì nền kinh tế thế giới: Phần 1" trình bày các nội dung: Ba mươi năm huy hoàng - Nền kinh tế hỗn hợp ở châu Âu, tai ương từ sự đồ sộ - chủ nghĩa tư bản tự điều chỉnh kiểu Mỹ, lời thề định mệnh - sự nổi lên của Thế giới thứ 3,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách thú vị này.

   415 p ckq 06/01/2018 13 1

 • Ebook Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010: Phần 2

  Ebook Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010", phần 2 trình bày các nội dung: Mục tiêu, quan điểm và định hướng phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình; các giải pháp chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010;... Mời các bạn...

   136 p ckq 30/11/2017 14 0

 • Ebook Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010: Phần 1

  Ebook Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010" giới thiệu tới người học các nội dung: Bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, khoa học và công nghệ; hiện trạng kinh tế xã hội và những vấn đề đặt ra đối với khoa học và công nghệ Ninh Bình;...

   128 p ckq 30/11/2017 12 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 6 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Mô hình cân bằng cục bộ, mô hình cân bằng tổng thể,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   18 p ckq 30/11/2017 18 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 4 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Khái niệm phương pháp phân tích, những vấn đề cơ bản trong phân tích, phân tích,...

   14 p ckq 30/11/2017 24 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Nội dung bài học chương 1 là: Khu vực công, tài chính công và vai trò của chính phủ, sự phát triển của tài chính công, bản chất và chức năng của tài chính công,...

   27 p ckq 30/11/2017 18 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 2 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Tối đa hóa thỏa dụng trong điều kiện giới hạn nguồn lực, các định lý về hiệu quả xã hội của kinh tế học phúc lợi, thất bại thị trường trong phân phối nguồn lực,...

   15 p ckq 30/11/2017 16 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 3 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Hàng hóa công, cung cấp hàng hóa công tối ưu, chi tiêu công, cung cấp hàng hóa công hiệu quả nhất,...

   22 p ckq 30/11/2017 16 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 5 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Thuế trong luồng lưu chuyển thu nhập và chi tiêu của xã hội, phạm vi ảnh hưởng của thuế, lý thuyết thuế chuẩn tắc,...

   16 p ckq 30/11/2017 15 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 7 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 7 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Nội dung Bài giảng Tài chính công Chương 7 là: Tác động của đến thuế đường giới hạn ngân sách và tiêu dùng, thuế và hiệu quả kinh tế, tối thiểu gánh nặng phụ trội đánh thuế,...

   14 p ckq 30/11/2017 13 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 8 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 8 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Nội dung bài học chương 8 là: Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc của ngân sách nhà nước, đo lường tình trạng ngân sách, Phân tích bội chi ngân sách nhà nước,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p ckq 30/11/2017 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số