• Ebook Vua bán lẻ: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Vua bán lẻ: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Phần I. Lý thuyết (Nhất: Chiếc la bàn giúp tránh hố đen trong ngành bán lẻ, khách hàng là số 1). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   31 p ckq 30/06/2018 314 0

 • Ebook Vua bán lẻ: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Vua bán lẻ: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Phần II. Thực hành (Rẻ nhất: Chiến thắng bằng giá cả, lớn nhất: Chiến thắng với sự đa dạng về chủng loại hàng hóa, mới nhất: Chiến thắng với thời trang,...); Phần III. Tương lai (Vị thế nhất không tồn tại mãi, phát triển những ý tưởng mới mẻ cho ngày mai,...). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài...

   131 p ckq 30/06/2018 305 1

 • Ebook Bí quyết thành công của các doanh nhân thành đạt: Phần 1

  Ebook Bí quyết thành công của các doanh nhân thành đạt: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Một số minh họa việc áp dụng thành công kế sách (Ve sầu thoát xác, điệu hổ ly sơn, mượn gió bẻ măng, nước đục dễ bắt cá,...). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   88 p ckq 30/06/2018 303 1

 • Ebook Bí quyết thành công của các doanh nhân thành đạt: Phần 2

  Ebook Bí quyết thành công của các doanh nhân thành đạt: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Kinh nghiệm, bí quyết hái ra tiền (Bí quyết hái ra tiền của các nhà tỷ phú hàng đầu thế giới, thế hệ trẻ và giấc mơ kiếm tiền, điều kiện cần và đủ để trở thành tỷ phú,...). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   82 p ckq 30/06/2018 306 1

 • Ebook Khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 30 năm - Một chặng đường phát triển: Phần 1

  Ebook Khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 30 năm - Một chặng đường phát triển: Phần 1

  Cuốn sách "Khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 30 năm - Một chặng đường phát triển" giới thiệu tới người đọc tổng quát về tổ chức - hoạt động khoa học và Công nghệ ở TP Hồ Chí Minh. Giới thiệu các chương trình mục tiêu và các thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực trong thời kỳ đổi mới mà lực lượng khoa học và công nghệ TP. Hồ...

   115 p ckq 31/05/2018 316 1

 • Ebook Khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 30 năm - Một chặng đường phát triển: Phần 2

  Ebook Khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 30 năm - Một chặng đường phát triển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 30 năm - Một chặng đường phát triển", phần 2 - Hoạt động và thành tựu khoa học và công nghệ thời kỳ đổi mới bao gồm: 17 chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 10 thành tựu tiêu biểu thời kỳ 2000 - 2005; hoạt động hợp tác và phát triển. Mời...

   341 p ckq 31/05/2018 281 1

 • Ebook Niên giám Thống kê Hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Bản tóm tắt): Phần 1

  Ebook Niên giám Thống kê Hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Bản tóm tắt): Phần 1

  Cuốn Niên giám thống kê tóm tắt này cập nhật kịp thời các số liệu phản ánh khái quát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 20 năm từ 1995 đến 2014 và các số liệu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa với các nước đối tác thương mại, các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu riêng trong năm 2014. Cuốn niên giám này được chia thành 2...

   53 p ckq 31/05/2018 288 1

 • Ebook Niên giám Thống kê Hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Bản tóm tắt): Phần 2

  Ebook Niên giám Thống kê Hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Bản tóm tắt): Phần 2

  Phần 2 của cuốn "Niên giám Thống kê Hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Bản tóm tắt)" trình bày khái quát số liệu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo thị trường. Các thị trường xuất nhập khẩu ở đây bao gồm: Xuất khẩu, nhập khẩu theo châu lục; xuất nhập khẩu theo các khối liên kết kinh tế; xuất nhập khẩu theo một số thị...

   58 p ckq 31/05/2018 290 1

 • Ebook Dự báo dân số Việt Nam 2014 - 2049

  Ebook Dự báo dân số Việt Nam 2014 - 2049

  Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn số liệu Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 1/4/2014, Tổng cục Thống kê nghiên cứu và công bố kết quả dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2014-2049 nhằm cung cấp nguồn số liệu về dân số và xu thế phát triển của dân số Việt Nam trong tương lai, làm căn cứ để xây dựng chính sách đầu tư phát triển, đảm...

   259 p ckq 31/05/2018 293 1

 • Ebook Khái niệm và quản lý rủi ro: Các cách tiếp cận phương pháp luận ứng dụng trong phát triển - NXB Tri thức

  Ebook Khái niệm và quản lý rủi ro: Các cách tiếp cận phương pháp luận ứng dụng trong phát triển - NXB Tri thức

  "Ebook Khái niệm và quản lý rủi ro: Các cách tiếp cận phương pháp luận ứng dụng trong phát triển" gồm các phần chính: Diễn văn khai mạc, Phần 1. Phiên toàn thể; Phần 2. Các lớp chuyên đề, Lý lịch giảng viên, Ký hiệu và viết tắt. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   390 p ckq 31/05/2018 280 1

 • Ebook Hướng dẫn nhanh cho các nhà hoạch định chính sách: Nhà ở cho người nghèo ở các thành phố châu Á

  Ebook Hướng dẫn nhanh cho các nhà hoạch định chính sách: Nhà ở cho người nghèo ở các thành phố châu Á

  Ebook nhằm giúp ích cho công việc hàng ngày của các nhà hoạch định chính sách ở Châu Á, trong nỗ lực tìm kiếm những giải pháp cải thiện nhà ở cho người nghèo ở đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   45 p ckq 31/05/2018 258 1

 • Ebook CEO và Hội đồng quản trị: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook CEO và Hội đồng quản trị: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 ebook gồm các chương: CEO, chủ tịch HĐQT, HĐQT và thành viên HĐQT, thành viên HĐQT, CEO, HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, ban kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   71 p ckq 31/05/2018 307 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số