• Bài giảng Xác suất thống kê - Gv. Trần Ngọc Hội

  Bài giảng Xác suất thống kê - Gv. Trần Ngọc Hội

  Bài giảng Xác suất thống kê của Trần Ngọc Hội được biên soạn nhằm mục đích giảng dạy môn học này cho sinh viên khối ngành khoa học tự nhiên. Chính vì thế mà nội dung bài giảng tập hợp tất cả các khái niệm, công thức liên quan đến xác suất và thống kê toán học. Không chỉ dừng ở đó, bài giảng còn đưa ra nhiều dạng bài tập để các bạn...

   13 p ckq 04/08/2014 413 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 5: Bài toán đường đi ngắn nhất" trình bày các nội dung: Bài toán đường đi ngắn nhất, tính chất của ĐĐNN, giảm cận trên, thuật toán Bellman-Ford, thuật toán Dijkstra, đường đi ngắn nhất trong đồ thị không có chu trình, thuật toán Floyd-Warshal. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p ckq 19/11/2015 175 1

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 1 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 1 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Chương 1 - Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Nội dung chủ yếu của chương này gồm có: Ma trận, định nghĩa, các phép toán và các phép biến đổi sơ cấp; hạng của ma trận: định nghĩa và cách tính; hệ phương trình tuyến tính; ma trận nghịch đảo: định nghĩa và cách tính; định thức: định nghĩa, tính chất và cách tính; trở lại hệ...

   114 p ckq 06/01/2018 166 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Bài toán cây khung nhỏ nhất" trình bày các nội dung: Cây và các tính chất cơ bản của cây, cây khung của đồ thị, xây dựng tập các chu trình cơ bản của đồ thị, bài toán cây khung nhỏ nhất. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên các ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   60 p ckq 19/11/2015 165 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê - ThS. Nguyễn Hoàng Anh khoa

  Bài giảng Xác suất thống kê - ThS. Nguyễn Hoàng Anh khoa

  Nội dung Bài giảng Xác suất thống kê có kết cấu gồm 6 chương: Các khái niệm cơ bản trong lý thuyết xác suất, biến ngẫu nhiên, các phân phối xác suất thường dùng, lý thuyết mẫu, lý thuyết ước lượng, kiểm định giả thuyết thống kê.

   37 p ckq 19/11/2015 163 1

 • Bài giảng Đổi biến trong tích phân bội ba

  Bài giảng Đổi biến trong tích phân bội ba

  Bài giảng Đổi biến trong tích phân bội ba trình bày về tọa độ trụ; tọa độ cầu; một số mặt cong thường gặp trong tọa độ cầu; giao tuyến của mặt cầu và trụ; đổi biến cho hình cầu tổng quát, ellipsoid.

   38 p ckq 19/11/2015 163 1

 • Bài giảng Xác suất và thống kê - PGS.TS. Lê Bá Long

  Bài giảng Xác suất và thống kê - PGS.TS. Lê Bá Long

  Nội dung bài giảng "Xác suất và thống kê" của PGS.TS. Lê Bá Long trình bày các khái niệm cơ bản về xác suất, biến ngẫu nhiên và các đặc trưng của chúng, véc tơ ngẫu nhiên và các đặc trưng của chúng, lý thuyết mẫu, lý thuyết ước lượng và kiểm định giả thiết thống kê.

   193 p ckq 06/01/2018 161 1

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 6 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 6 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 6: Ánh xạ tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và ví dụ, nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính, ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cặp cơ sở, ma trận chuyển cơ sở, đồng dạng. Mời các bạn cùng tham khảo,

   45 p ckq 29/11/2016 158 1

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 2 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 2 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Chương 2 - Không gian vector. Chương này giúp người học hiểu được: Khái niệm không gian vector, sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính; cơ sở - số chiều của không gian vector - Tọa độ của vector, không gian sinh bởi hệ vector, không gian Euclide. Mời tham khảo.

   37 p ckq 06/01/2018 157 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Phần 2 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc: Phần 2 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng "Toán rời rạc - Phần 2: Lý thuyết đồ thị" có cấu trúc gồm 5 chương trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản, biểu diễn đồ thị, duyệt đồ thị, cây và cây khung của đồ thị, bài toán đường đi ngắn nhất, bài toán luồng cực đại trong mạng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên các ngành Khoa học tự nhiên dùng...

   275 p ckq 19/11/2015 156 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 4 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 4 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp - Chương 4 "Quy hoạch tuyến tính" trình bày những nội dung cụ thể sau: Bài toán mở đầu, các dạng bài toán quy hoạch tuyến tính, phương pháp đơn hình (simplex method). Mời tham khảo.

   38 p ckq 06/01/2018 155 1

 • Bài giảng Tích phân mặt loại 1

  Bài giảng Tích phân mặt loại 1

  Bài giảng Tích phân mặt loại 1 sau đây giới thiệu tới các bạn về định nghĩa tích phân mặt loại 1; tính chất tích phân mặt loại 1; cách tính tích phân mặt loại 1. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Toán học và những ngành có liên quan.

   31 p ckq 19/11/2015 154 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số