• Bài giảng Toán cao cấp: Ma trận - Định thức - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Ma trận - Định thức - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp "Ma trận - Định thức" trình bày những nội dung cụ thể sau: Ma trận, các phép toán trên ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hạng của ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p ckq 31/08/2017 140 2

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 5 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 5 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 5: Không gian Euclid" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích vô hướng của hai véctơ, các khái niệm liên quan; bù vuông góc của không gian con; quá trình trực giao hóa Gram – Schmidt; hình chiếu vuông góc, khoảng cách đến không gian con. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p ckq 29/11/2016 136 1

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 4: Không gian véctơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và các ví dụ, độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính; hạng của họ vertơ, cơ sở và số chiều, không gian con. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p ckq 29/11/2016 150 1

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - TS. Đặng Văn Vinh (tt)

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - TS. Đặng Văn Vinh (tt)

  Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 4: Không gian véctơ (tt)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tọa độ của véctơ, không gian con, tổng và giao của hai không gian con. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p ckq 29/11/2016 138 1

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các nội dung: Hệ phương trình tuyến tính tổng quát, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p ckq 29/11/2016 131 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Gv. Trần Ngọc Hội

  Bài giảng Xác suất thống kê - Gv. Trần Ngọc Hội

  Bài giảng Xác suất thống kê của Trần Ngọc Hội được biên soạn nhằm mục đích giảng dạy môn học này cho sinh viên khối ngành khoa học tự nhiên. Chính vì thế mà nội dung bài giảng tập hợp tất cả các khái niệm, công thức liên quan đến xác suất và thống kê toán học. Không chỉ dừng ở đó, bài giảng còn đưa ra nhiều dạng bài tập để các bạn...

   13 p ckq 04/08/2014 412 1

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 0 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 0 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 0: Số phức" cung cấp cho người học các kiến thức: Dạng đại số của số phức, dạng lượng giác của số phức, dạng mũ của số phức, nâng số phức lên lũy thừa, hai căn số phức, định lý cơ bản của Đại số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p ckq 29/11/2016 144 1

 • Bài giảng Đại số tuyến tính - ĐH Thăng Long

  Bài giảng Đại số tuyến tính - ĐH Thăng Long

  Bài giảng Đại số tuyến tính gồm 7 bài với nội dung như sau: Khái niệm trường, không gian vectơ và không gian con, cơ sở và số chiều của không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, định thức, ma trận, hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p ckq 19/11/2015 151 1

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 2: Định thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa định thức và ví dụ, tính chất của định thức, khai triển Laplace. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p ckq 29/11/2016 123 1

 • Bài giảng Độ đo và tích phân (dành cho sinh viên khoa Toán) - Thái Thuần Quang

  Bài giảng Độ đo và tích phân (dành cho sinh viên khoa Toán) - Thái Thuần Quang

  Bài giảng Độ đo và tích phân (dành cho sinh viên khoa Toán) gồm 2 chương, trình bày về độ đo và tích phân Lebesgue. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   65 p ckq 19/11/2015 123 1

 • Bài giảng Toán cao cấp: Phương trình vi phân - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Phương trình vi phân - Nguyễn Văn Phong

  Chương này gồm có những nội dung chủ yếu như sau: Khái niệm chung về phương trình vi phân, định nghĩa phương trình vi phân, phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân cấp 2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p ckq 31/08/2017 128 1

 • Bài giảng Phép tính vi phân hàm một biến

  Bài giảng Phép tính vi phân hàm một biến

  Bài giảng Phép tính vi phân hàm một biến trình bày các nội dung: Giới hạn hàm số, hàm số liên tục, đạo hàm, vi phân, khai triển Taylor-Maclaurin, qui tắc L’Hospital, bài toán tối ưu và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p ckq 19/11/2015 143 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số