• Giáo trình Không gian tuyến tính Tôpô Banach - Hilbert (Giải tích IV): Phần 2

  Giáo trình Không gian tuyến tính Tôpô Banach - Hilbert (Giải tích IV): Phần 2

  Tiếp nối phần 1 giáo trình, phần 2 sau đây trình bày nội dung chương 5 trở đi. Nội dung phần này gồm có: Không gian liên hợp của các không gian quan trọng, tập Compact trong một số không gian hàm, không gian Hilbert. Mời các bạn tham khảo.

   74 p ckq 19/11/2015 137 1

 • Giáo trình Thực hành hóa cơ sở (hệ công nhân hóa chất): Phần 1

  Giáo trình Thực hành hóa cơ sở (hệ công nhân hóa chất): Phần 1

  Môn học Thực hành hóa cơ sở trang bị cho sinh viên kiến thức thực tiễn để minh họa cho lý thuyết đã học trên lớp như: Điều chế các chất, tính chất các chất, so sánh các tính chất,... Phần 1 Giáo trình Thực hành hóa cơ sở (hệ công nhân hóa chất) trình bày nội dung hóa đại cương, hóa vô cơ.

   47 p ckq 30/11/2016 145 1

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 1 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 1 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Chương 1 - Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Nội dung chủ yếu của chương này gồm có: Ma trận, định nghĩa, các phép toán và các phép biến đổi sơ cấp; hạng của ma trận: định nghĩa và cách tính; hệ phương trình tuyến tính; ma trận nghịch đảo: định nghĩa và cách tính; định thức: định nghĩa, tính chất và cách tính; trở lại hệ...

   114 p ckq 06/01/2018 166 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê - PGS.TS. Lê Bá Long

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê - PGS.TS. Lê Bá Long

  Nội dung của bài giảng trình bày về biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên hai chiều, cơ sở lý thuyết mẫu, ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên và kiểm định giả thiết thống kê.

   200 p ckq 06/01/2018 139 1

 • Giáo trình Toán học cao cấp: Tập 2 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Toán học cao cấp: Tập 2 - NXB Giáo dục

  Tiếp nối kiến thức trình bày trong giáo trình Toán học cao cấp tập 1, cuốn giáo trình Toán học cao cấp tập 2 sẽ trình bày các nội dung chính sau sau: Chương 7 hàm số nhiều biến số, chương 8 tích phân kép, chương 9 tích phân đường, chương 10 chuỗi, chương 11 phương trình vi phân. Cùng tham khảo tài liệu để vận dụng kiến thức giải các bài tập Toán cao...

   213 p ckq 04/08/2014 170 1

 • Giáo trình Di truyền học - Phạm Thành Hổ

  Giáo trình Di truyền học - Phạm Thành Hổ

  Giáo trình Di truyền học do Phạm Thành Hổ biên soạn gồm 20 chương chia làm 3 phần lớn giúp các bạn nắm được khái niệm cơ bản, các giai đoạn phát triển, các nguyên tắc nghiên cứu của di truyền học và những kiến thức về: Di truyền học cổ điển, cơ sở phân tử của tính di truyền và biến dị. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt tốt...

   618 p ckq 21/01/2015 212 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Bài toán luồng cực đại" trình bày các nội dung: Bài toán luồng cực đại trong mạng; lát cắt, đường tăng luồng, định lý về luồng cực đại và lát cắt hẹp nhất, thuật toán Ford-Fulkerson, thuật toán Edmond-Karp, các ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p ckq 19/11/2015 127 1

 • Giáo trình Giải tích số: Phần 2

  Giáo trình Giải tích số: Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Giải tích số" gồm nội dung các chương: Chương 6 - Giải phương trình đại số và siêu việt, chương 7 - Phương pháp số trong Đại số tuyến tính, chương 8 - Giải gần đúng phương trình vi phân thường, chương 9 - Giải gần đúng các bài toán phương trình đạo hàm riêng bằng phương pháp sai phân, chương 10 - Phương trình tích phân.

   106 p ckq 19/11/2015 148 1

 • Bài giảng Hóa học đại cương - ĐH Huế

  Bài giảng Hóa học đại cương - ĐH Huế

  Bài giảng "Hóa học đại cương" này nhằm giúp sinh viên nắm được một số quy luật về sự vận động các chất. Dự đoán khả năng, chiều hướng và giới hạn của các quá trình hóa học, những hiện tượng kèm theo cũng như các yếu tố thúc đẩy hoặc kìm hãm các quá trình đó.

   138 p ckq 30/11/2016 162 1

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp Tập 2: Phép tính giải tích một biến số - Nguyễn Đình Trí

  Ebook Bài tập Toán cao cấp Tập 2: Phép tính giải tích một biến số - Nguyễn Đình Trí

  Quyển Bài tập Toán cao cấp Tập 2: Phép tính giải tích một biến số do Nguyễn Đình Trí biên soạn trình bày các câu hỏi bài tập lẫn lời giải phù hợp với nội dung chương trình giảng dạy trong sách giáo khoa trên lớp. Ở cuối sách có bổ sung thêm một số bài tập hỗn hợp có tính chất tổng hợp và nâng cao. Mong rằng quyển sách này giúp các bạn học...

   272 p ckq 04/08/2014 176 1

 • Ebook Di truyền học động vật - GS.TS. Phan Cự Nhân

  Ebook Di truyền học động vật - GS.TS. Phan Cự Nhân

  Cuốn sách Di truyền học động vật đề cập đến các cơ sở lý thuyết cơ bản về di truyền trên đối tượng động vật, giới thiệu các thành tựu nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực di truyền tế bào, di truyền hóa sinh, các phát hiện mới về cơ chế di truyền phân tử tập tính động vật.

   238 p ckq 21/01/2015 155 1

 • Giáo trình Giải tích số: Phần 1

  Giáo trình Giải tích số: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Giải tích số" gồm nội dung các chương: Chương mở đầu - Giới thiệu về Giải tích số, chương 1 - Số gần đúng và sai số, chương 2 - Phép nội suy, chương 3 - Xấp xỉ đều, chương 4 - Xấp xỉ trung bình phương, chương 5 - Tính gần đúng đạo hàm và tích phân.

   96 p ckq 19/11/2015 138 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số