• Bài giảng Tích phân đường loại 2

  Bài giảng Tích phân đường loại 2

  Bài giảng Tích phân đường loại 2 trình bày về định nghĩa tích phân đường loại 2; tính chất tích phân đường loại 2; cách tính tích phân đường loại 2; định lý Green; tích phân không phụ thuộc đường đi.

   50 p ckq 19/11/2015 128 1

 • Bài giảng Đổi biến trong tích phân bội ba

  Bài giảng Đổi biến trong tích phân bội ba

  Bài giảng Đổi biến trong tích phân bội ba trình bày về tọa độ trụ; tọa độ cầu; một số mặt cong thường gặp trong tọa độ cầu; giao tuyến của mặt cầu và trụ; đổi biến cho hình cầu tổng quát, ellipsoid.

   38 p ckq 19/11/2015 124 1

 • Bài giảng Tích phân mặt loại 2

  Bài giảng Tích phân mặt loại 2

  Bài giảng Tích phân mặt loại 2 bao gồm những nội dung về pháp tuyến của mặt cong; mặt định hướng; định nghĩa tích phân mặt loại 2; định lý Gauss - Ostrogratxki; công thức Stokes. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   57 p ckq 19/11/2015 111 1

 • Bài giảng Tích phân mặt loại 1

  Bài giảng Tích phân mặt loại 1

  Bài giảng Tích phân mặt loại 1 sau đây giới thiệu tới các bạn về định nghĩa tích phân mặt loại 1; tính chất tích phân mặt loại 1; cách tính tích phân mặt loại 1. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Toán học và những ngành có liên quan.

   31 p ckq 19/11/2015 121 1

 • Bài giảng Tích phân bội ba

  Bài giảng Tích phân bội ba

  Bài giảng Tích phân bội ba cung cấp cho các bạn những kiến thức về định nghĩa, tính chất hàm khả tích, cách tính tích phân bội ba, cách xác định biến tính trước và miền D. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   46 p ckq 19/11/2015 112 1

 • Bài giảng Ứng dụng hình học của tích phân kép

  Bài giảng Ứng dụng hình học của tích phân kép

  Bài giảng Ứng dụng hình học của tích phân kép bao gồm những nội dung về tính diện tích miền phẳng; tính thể tích vật thể trong R3; tính diện tích mặt cong. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

   77 p ckq 19/11/2015 108 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số