• Ebook Bài tập Toán cao cấp Tập 2: Phép tính giải tích một biến số - Nguyễn Đình Trí

  Ebook Bài tập Toán cao cấp Tập 2: Phép tính giải tích một biến số - Nguyễn Đình Trí

  Quyển Bài tập Toán cao cấp Tập 2: Phép tính giải tích một biến số do Nguyễn Đình Trí biên soạn trình bày các câu hỏi bài tập lẫn lời giải phù hợp với nội dung chương trình giảng dạy trong sách giáo khoa trên lớp. Ở cuối sách có bổ sung thêm một số bài tập hỗn hợp có tính chất tổng hợp và nâng cao. Mong rằng quyển sách này giúp các bạn học...

   272 p ckq 04/08/2014 155 1

 • Giáo trình Toán học cao cấp: Tập 2 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Toán học cao cấp: Tập 2 - NXB Giáo dục

  Tiếp nối kiến thức trình bày trong giáo trình Toán học cao cấp tập 1, cuốn giáo trình Toán học cao cấp tập 2 sẽ trình bày các nội dung chính sau sau: Chương 7 hàm số nhiều biến số, chương 8 tích phân kép, chương 9 tích phân đường, chương 10 chuỗi, chương 11 phương trình vi phân. Cùng tham khảo tài liệu để vận dụng kiến thức giải các bài tập Toán cao...

   213 p ckq 04/08/2014 152 1

 • Giáo trình Toán học cao cấp: Tập 1- NXB Giáo dục

  Giáo trình Toán học cao cấp: Tập 1- NXB Giáo dục

  Giáo trình Toán học cao cấp tập 1 có kết cấu nội dung trình bày gồm 6 chương học: Chương 1 tập hợp và ánh xạ, số thực và số phức; chương 2 hàm số một biến, giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân; chương 3 các định lí về giá trị trung bình và ứng dụng; chương 4 định thức-ma trận-hệ phương trình tuyến tính; chương 5 không gian vectơ;...

   270 p ckq 04/08/2014 148 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số