Tự động hóa thiết kế cơ khí - NXB Khoa học và kỹ thuật

Cuốn sách được sử dụng làm giáo trình cho sinh viên chuyên ngành cơ khí. Cuốn giáo trình gồm 7 chương, mỗi chương đều đề cập đến một nội dung chính nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, cụ thể: Chương 1 - khái quát về những vấn đề cơ bản bề thiết kế tự động, chương 2 - xây dựng chương trình tính toán thiết kế truyền động cơ khí, chương 3 - xây dựng chương trình tính toán thiết kế trục và ổ trục, chương 4 - xây dựng chương trình thiết kế hệ dẫn động cơ khí, chương 5 - xây dựng chương trình thiết kế tự động bản vẽ, chương 6 - xây dựng chương trình thiết kế tự động bản vẽ bằng ngôn ngữ AutoLISP, chương 7 - thiết kế ứng dụng.