Module THCS 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục - Phan Thanh Long

Module THCS 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục giúp giáo viên THCS nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của hoạt động giáo dục trong nhà trường và có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục đa dạng đó. Nội dung module này trình bày vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trung học cơ sở, xây dựng các hoạt động giáo dục trong nhà trường, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh trung học cơ sở. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết nội dung cấn thiết nhằm đạt hiệu quả tốt trong việc giáo dục học sinh.