Module THCS 20: Sử dụng các thiết bị dạy học - Nguyễn Thị Hoa

Sau khi nghiên cứu Module THCS 20: Sử dụng các thiết bị dạy học người học nắm được các khái niệm về thiết bị dạy học và phân loại thiết bị dạy học, nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của thiết bị dạy học và xác định được vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học môn học,... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết đáp ứng nhu cầu giảng dạy của quý thầy cô giáo.