Module THCS 18: Phương pháp dạy học tích cực - Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy, Phan Thị Luyến

Module THCS 18: Phương pháp dạy học tích cực trình bày tóm tắt định hướng đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời liệt kê các đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực, đề ra một số biện pháp dạy học tích cực, tóm tắt bản chất, quy trình, ưu, nhược điểm của mỗi phương pháp dạy học tích cực,... Mời quý thấy cô cùng tham khảo giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết. Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích trong việc đề ra phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường THCS.