Kỹ thuật sữa chữa hệ thống điện trên ô tô - Chương 9: Điều khiển hệ thống treo, tay lái và hộp số bằng điện tử

Trong phần này chúng ta sẽ được giới thiệu về những hệ thống điều khiển điện tử được ứng dụng trong hệ thống giảm xóc, hệ thống treo, hệ thống tay lái và hộp số ở xe ô tô. Nếu chúng ta hiểu biết những nguyên lý hoạt động của các hoạt động hệ thống này, chúng ta sẽ sữa chữa không một chút khó khăn.