Kỹ thuật sữa chữa hệ thống điện trên ô tô - Chương 11: Hệ thống điều hòa không khí

Như chúng ta đã biết hệ thống điều hòa không khí phải theo những nguyên lý cơ bản của sự truyền dẫn nhiệt. Khi nắm vững các nguyên tắc này, chúng ta sẽ hiểu được một cách tường tận hệ thống điều hòa không khí.