Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại

Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại giúp sinh viên hiểu rõ các loại vật liệu khác nhau dựa trên mối quan hệ cấu trúc và cơ lý tính, thực hành được các thí nghiệm cơ bản để xác định cơ tính của vật liệu và biết lựa chọn vật liệu phù hợp nhất đáp ứng nhu cầu sử dụng sau này. Giáo trình gồm 3 phần và 11 chương với các nội dung về: Cơ sở vật liệu học, cấu trúc tinh thể của vật liệu, giản đồ pha, kết tinh và khuếch tán trong vật liệu, biến dạng dẻo và cơ tính của vật liệu, ăn mòn và bảo vệ vật liệu, các loại vật liệu kỹ thuật thông dụng, gang và thép, kim loại và kim loại màu, các vật liệu phi kim loại, vật liệu kỹ thuật điện, xử lý nhiệt, nhiệt luyện thép, các phương pháp hóa bền bề mặt.