Giáo trình Máy tiện và gia công trên máy tiện - PGS.TS. Nguyễn Viết Tiếp

Giáo trình Máy tiện và gia công trên máy tiện do PGS.TS. Nguyễn Viết Tiếp biên soạn dựa trên chương trình đào tạo nghề có các nội dung trình bày về cơ cấu chuyển động của máy tiện, phân loại máy tiện, cấu tạo của máy tiện, chương trình số CNC... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.