Giáo trình Di truyền học - Phạm Thành Hổ

Giáo trình Di truyền học do Phạm Thành Hổ biên soạn gồm 20 chương chia làm 3 phần lớn giúp các bạn nắm được khái niệm cơ bản, các giai đoạn phát triển, các nguyên tắc nghiên cứu của di truyền học và những kiến thức về: Di truyền học cổ điển, cơ sở phân tử của tính di truyền và biến dị. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt tốt hơn những kiến thức này.