Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Phạm Ngọc Dũng

Giáo trình Công nghệ chế tạo máy do Phạm Ngọc Dũng biên soạn bao gồm 18 chương với mục đích cung cấp những lí luận cơ bản, khái niệm cũng như những kinh nghiệm để thiết kế, chế tạo, sửa chữa và khai thác máy, phương pháp gia công mặt trụ, gia công định hình... Đồng thời, bên cạnh phần lý thuyết cuốn sách còn cung cấp thêm một số bài tập ví dụ và một số câu hỏi ôn tập sau mỗi chương giúp bạn nắm vững bài học hơn. Tham khảo giáo trình để nắm bắt chi tiết tài liệu tốt hơn.