Giáo trình cơ sở kỹ thuật cơ khí - Đỗ Xuân Đinh

Cuốn giáo trình do Đỗ Xuân Đinh chủ biên và do NXB Xây dựng ấn hành nhằm cung cấp cho bạn đọc những khái niệm cơ bản nhất, dễ hiểu nhất về kỹ thuật cơ khí, tạo thuận lợi cho người đọc trong quá trình học tập và tìm hiểu các thiết bị về cơ khí. Giáo trình gồm 3 phần, bao gồm 16 chương: 6 chương đầu cung cấp những kiến thức cơ bản về vật liệu cơ khí, những khái niệm về nhiệt luyện, các phương pháp gia công kim loại. 5 chương tiếp theo trình bày về khái niệm về cơ cấu máy, động học và động lực học của cơ cấu máy đặc trưng