Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - PGS.TS. Đỗ Xuân Lôi

Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật do PGS.TS. Đỗ Xuân Lôi biên soạn có kết cấu nội dung gồm 6 chương trình bày về: Khái niệm liên quan đến giải thuật, cấu trúc dữ liệu phổ dụng... Bên cạnh nội dung chính được giới thiệu trong 6 chương, cuốn giáo trình còn có phần câu hỏi và bài tập và phần hướng dẫn giải giúp người học cũng cố các kiến thức đã học một cách có hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.