Giáo trình Cài đặt và điều hành mạng máy tính - TS. Nguyễn Vũ Sơn

Giáo trình Cài đặt và điều hành mạng máy tính do TS. Nguyễn Vũ Sơn biên soạn có kết cấu trình bày nội dung gồm 6 chương cung cấp những kiến thức cơ bản nhất nhưng vẫn cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật với thực tế sản xuất bao gồm các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, kiến trúc mạng phân tầng và các giao thức mạng, mạng cục bộ, kế hoạch lập mạng,... Và các nội dung khác. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên, giảng viên ngành Quản trị mạng máy tính.