Giáo trình Access và ứng dụng - Huỳnh Quyết Thắng

Giáo trình Access và ứng dụng do Huỳnh Quyết Thắng biên soạn có kết cấu trình bày nội dung gồm 6 chương dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp. Tài liệu giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu access là hệ cho phép lưu trữ và lọc thông tin có cầu trúc từ thiết bị lưu trữ, tạo lập CSDL, thiết kế biểu mẫu và báo cáo, lập trình trên Access, sử dụng đối tượng trong Visual Basic for Access, sử dụng CSDL trong Visual Basic. Mời các bạn cùng tham khảo.