Ebook Vua bán lẻ: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Phần I. Lý thuyết (Nhất: Chiếc la bàn giúp tránh hố đen trong ngành bán lẻ, khách hàng là số 1). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.