Ebook Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp và sự đổi mới: Phần 2 - NXB Kinh tế quốc dân

Phần 2 ebook gồm nội dung chính: Phần II - Nghiệp vụ khởi nghiệp, phần III - Chiến lược khởi nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.