Ebook Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ: Phần 1 - GS.TS. Trần Văn Địch

Ebook Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ: Phần 1 trình bày các vật liệu để chế tạo dụng cụ cắt (thép dụng cụ, hợp kim cứng, vật liệu mài) và các loại dụng cụ cắt (các loại dao tiện, dao khoét,...).