Ebook Lũ lụt & cách phòng chống: Phần 1 - PGS.TS. Trần Thanh Xuân (chủ biên)

Để giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt gây ra, một trong những việc quan trọng nhất là nâng cao hiểu biết của cộng đồng về những đặc điểm cơ bản của lũ lụt cũng như biện pháp phòng chống. Cuốn sách Lũ lụt & cách phòng chống là một phần của công việc nói trên. Cuốn sách được chia làm hai phần, ở phần 1 này tác giả sẽ giới thiệu tới các bạn những hiểu biết chung về lũ lụt và nguyên nhân hình thành lũ lụt thông qua những đặc điểm cơ bản, diễn biến và tình hình lũ lụt trên thế giới và ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.