Ebook Kỹ thuật nguội - NXB Giáo Dục

Kỹ thuật nguội giới thiệu đến người đọc các kiến thức cơ bản trong tổ chức chỗ làm việc và kỹ thuật an toàn lao động, kỹ thuật lấy dấu và vạch dấu, các phương pháp gia công nguội, dụng cụ và gá lắp thường dùng, biện pháp đánh giá, kiểm tra những sai sót hư hỏng có thể xảy ra và biện pháp khắc phục,... Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách với kết cấu trình bày nội dung gồm 13 chương để nắm bắt nội dung chi tiết.