Ebook Kỹ thuật Mạng máy tính - Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Cuốn sách được biên soạn với mục đích góp phần nhỏ nào đó vào trào lưu phát triển của xã hội về lĩnh vực kỹ thuật. Qua quyển sách này độc giả sẽ hiểu được các kiến thức cơ bản về mạng máy tính cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN), họ giao thức TCP/IP, các loại hệ điều hành mạng phổ biến. Để tìm hiểu quản trị mạng cũng như hiểu biết về một số mạng thực tế, tác giả sẽ giới thiệu một số mạng diện rộng của một số nơi được biết vào những năm 1999 và 2000.