Ebook Internet và kết nối mạng - Nguyễn Minh Đức

Cuốn sách Internet và kết nối mạng gồm 17 chương cung cấp các kiến thức từ cơ bản đến cụ thể về internet: giới thiệu về mạng, các điểm căn bản về thiết kế mạng, lắp đặt các card giao diện mạng, cấu hình và các kết nối... Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên, giảng viên khoa Quản trị hệ thống mạng.