Ebook Hướng dẫn kế hoạch làm ăn xóa đói giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân - PSG.TS. Lê Trọng

Ebook Hướng dẫn kế hoạch làm ăn xóa đói giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân được biên soạn nhằm mục đích tìm ra được một phương pháp hữu hiệu để tiến hành xóa đói giảm nghèo, giúp các các nông hộ đói nghèo hiểu và biết cách lập kế hoạch làm ăn và thực hiện kế hoạch làm ăn để tự xóa đói giảm nghèo một cách bền vững.