Ebook Hoa lan nuôi trồng và kinh doanh: Phần 2 - PTS. Phan Thúc Huân

Tiếp theo phần 1, phần 2 của cuốn sách Hoa lan nuôi trồng và kinh doanh có kết cấu trình bày nội dung gồm 3 chương, từ chương 5 đến chương 7 giúp các bạn nắm được những kiến thức về kỹ thuật nhân giống, cách trồng và chăm sóc một số loài lan đẹp nhất thế giới; cách phân biệt sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ; và cách kinh doanh hoa lan hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.