Ebook Hoa lan nuôi trồng và kinh doanh: Phần 1 - PTS. Phan Thúc Huân

Ebook Hoa lan nuôi trồng và kinh doanh: Phần 1 do PTS. Phan Thúc Huân biên soạn gồm 3 chương đầu nhằm giúp cho các bạn biết được lịch sử nuôi trồng hoa lan ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam; biết được sự phân bố, đặc điểm của hoa lan; yêu cầu sinh thái của hoa lan trong hình thái, phân loại và sinh trưởng. Mời các bạn tham khảo để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.