Ebook Đồ gá cơ khí và Tự động hóa - NXB Khoa học và kỹ thuật

Nội dung của cuốn sách tập trung trình bày phương pháp tính toán và thiết kế đồ gá máy cắt kim loại trên cơ sở kết hợp vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của các môn học khác thuộc lĩnh vực chuyên môn Cơ khí chế tạo máy. Cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản sau đây: Chương 1 Thiết kế đồ gá chuyên dùng trên máy công cụ vạn năng thông thường, chương 2 giới thiệu dụng cụ phụ, chương 3 đề cập đến nội dung đồ gá lắp rắp, chương 4 cung cấp nội dung về đồ gá kiểm tra, chương 5 gồm tiêu chuẩn hóa và linh hoạt hóa trang bị công nghệ, chương 6 khái quát nội dung về trang bị công nghệ dùng trong dây chuyền gia công linh hoạt và tự động hóa.