Ebook Công nghệ chế tạo phôi - TS. Nguyễn Tiến Đào

Công nghệ chế tạo phôi là môn học kỹ thuật cơ sở bao gồm những kiến thức chung có liên quan đến các ngành kỹ thuật, cơ khí, chế tạo máy, sư phạm kỹ thuật trong hệ thống đào tạo đại học, cao đẳng và dạy nghề. Sách có bốn phần, phần thứ nhất trình bày những khái niệm chung, phần thứ hai đề cập đến vấn đề chế tạo phôi bằng các phương pháp đúc, phần thứ ba cung cấp kiến thức về chế tạo phôi gia công kim loại bằng áp lực, phần thứ tư trình bày chế tạo phôi bằng hàn và cắt kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách để nắm bắt nội dung cụ thể.