Ebook Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ: Tập 3 - PGS.TS Thái Doãn Tĩnh

Ebook Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ do NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội ấn hành, cuốn sách dùng cho sinh viên đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Nội dung cuốn sách bao gồm các kiến thức cơ bản về liên kết hóa học, các hiệu ứng cấu trúc, hóa học lập thể, phản ứng chuyển vị... Được tổng hợp súc tích trong 15 chương và chia làm 3 tập. Tập 3 cuốn sách gồm nội dung từ chương 11 đến chương 15 trình bày về: Phản ứng của gốc tự do, phản ứng nhiệt và quang hóa, phản ứng chuyển vị, phản ứng oxi hóa khử... Mời các bạn cùng tham khảo.