Ebook Bài tập Toán cao cấp Tập 3: Phép giải tích nhiều biến số - Nguyễn Đình Trí (chủ biên)

Quyển sách Bài tập Toán cao cấp Tập 3: Phép giải tích nhiều biến số do Nguyễn Đình Trí (chủ biên) biên soạn là tập hợp các bài tập từ căn bản đến nâng cao của phép giải tích nhiều biến số, sinh viên làm các bài tập này để tự kiểm tra, tự đánh giá kết quả học tạp của mình. Mong rằng quyển sách này giúp các bạn học tốt hơn và tìm được những lời giải hay hơn.