Ebook Bài giảng môn đọc nâng cao: Phần 1 – ĐH Công Nghiệp TPHCM

Ebook Bài giảng môn đọc nâng cao: Phần 1 – ĐH Công Nghiệp TPHCM trình bày những nội dung cơ bản về academic skills, model test 2 progress test, review of toefl ibt section, taking notes, paraphrasing, reading section, summarizing, synthesizing.