Dạy hình học với sự hỗ trợ của phần mềm Cabri Geometry - NXB ĐH Sư phạm

Cuốn sách Dạy hình học với sự hỗ trợ của phần mềm Cabri Geometry giới thiệu tới các bạn phần mềm Cabri Geometry và những ứng dụng trong dạy học hình học để đẩy nhanh tiến độ ứng dụng phần mềm vào dạy học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo.