Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 7: Xử lý tập tin với Visual Basic 6.0 " cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cấu trúc tệp, tổng quát về file trong VB, truy xuất file trong VB, truy xuất file nhị phân, truy xuất file tuần tự,... Mời các bạn cùng tham khảo.