Bài giảng Tin học cơ sở A: Giới thiệu môn học - Đặng Bình Phương

Bài giảng Tin học cơ sở A cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Các khái niệm cơ bản về MTĐT, hệ điều hành, mạng máy tính, biểu diễn thông tin trong MTĐT, các khái niệm cơ bản về lập trình máy tính, ngôn ngữ lập trình Pascal,.... Mời các bạn cùng tham khảo.