Bài giảng Tin học cơ sở A: Các khái niệm cơ bản về hệ điều hành - Đặng Bình Phương

Chương này trình bày các khái niệm cơ bản về hệ điều hành. Các nội dung cơ bản trong chương này gồm có: Khái niệm và các chức năng chính, phân loại, hệ thống tập tin, một số hệ điều hành thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.