Bài giảng Pháp luật kinh tế

Bài giảng Pháp luật kinh tế bao gồm 5 chương giới thiệu về: Những vấn đề cơ bản về luật kinh tế ở Việt Nam, pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh, pháp luật về công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.