Bài giảng Máy công cụ: Chương 1 - ĐHBK TP.HCM

Bài giảng Máy công cụ: Chương 1: Tạo hình bề mặt và cấu trúc động học máy cắt kim loại, trình bày các nội dung cơ bản sau: tạo hình bề mặt bằng phương pháp hình học, các phương pháp tạo hình bề mặt chi tiết, tạo hình bề mặt chi tiết trên máy công cụ, sơ đồ kết cấu động học, liên kết động học, chuyển động phân độ. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.