Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Nguyễn Quang Hải Bằng (ĐH giao thông Vận tải) (tt)

Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 2: Giao thức tầng ứng dụng (application layer)" cung cấp cho người học các kiến thức: File Transfer Protocol, Domain Name System, Electronic Mail Protocols. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.