Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Nguyễn Quang Hải Bằng (ĐH giao thông Vận tải)

Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 2: Giao thức tầng ứng dụng (application layer)" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm và nguyên tắc, Web & Hyper Text Transfer Protocol, Web design and HTTP, Web programming. Mời các bạn cùng tham khảo.