Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 5 - Ngô Thùy Linh

Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 5: Quản lý người dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý account, privilege, role, profile, bảo mật mật khẩu, hạn mức. Mời các bạn cùng tham khảo.