Bài giảng Hệ điều hành: Chương 9 - ĐH Bách khoa TP HCM

Bài giảng Hệ điều hành: Chương 9 - An ninh hệ thống trình bày về môi trường an ninh dữ liệu, an ninh hệ điều hành, nguyên tắc thiết kế về an ninh hệ điều hành, an ninh mạng và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.