Bài giảng CNC: Chương 2 - ThS. Lê Trung Thực

Bài giảng "CNC - Chương 2: Cơ sở công nghệ gia công cắt gọt trên máy CNC" do ThS. Lê Trung Thực biên soạn trình bày một số kiến thức: Cơ bản về cắt kim loại, tiện, pha, khoan, khoét, doa, taro. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.